Niemiecki.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRÄTERITUM / IMPERFEKT - BUDOWA CZASU PRZESZŁEGO

 

Odmiana regularna czasownika

Większość niemieckich czasowników w czasie Präteritum odmienia się w sposób regularny. Poniżej przedstawiam schemat odmiany regularnego czasownika oparty o dodanie końcówki do tematu* bezokolicznika:

ich -(e)te
du -(e)test

er
sie
es

-(e)tet
wir -(e)ten
ihr -(e)tet
sie
Sie
-(e)ten

 

*temat czasownika - bezokoliczniki regularnych czasowników (a nawet i większości nieregularnych) w języku niemieckim posiadają końcówkę -en. Po jej odjęciu otrzymujemy temat bezokolicznika, np. po odjęciu końcówki "-en" z bezokolicznika fragen otrzymujemy temat "frag", do którego dodajemy końcówki czasu Präteritum, aby móc odmienić go w niemieckim czasie przeszłym.

 

Zapoznajmy się z kilkoma przykładami odmiany kilku regularnych czasowników (fragen - pytać, machen - robić, spielen - grać) w języku niemieckim:

ich fragte, machte, spielte
ja pytałem, robiłem, grałem

du fragtest, machtest, spieltest
ty pytałeś, robiłeś, grałeś

er/sie/es fragte, machte, spielte
on/ona/ono pytał, robił, grał

wir fragten, machten, spielten
my pytaliśmy, robiliście, graliście

ihr fragtet, machtet, spieltet
wy pytaliście, robiliście, graliście

sie fragten, machten, spielten
oni pytali, robili, grali

 

W powyższym schemacie w niektórych miejscach występuje w nawiasie samogłoska "e". Dodawana jest ona wtedy, gdy temat czasownika zakończony jest spółgłoską -t, -d (np. antworten, reden, warten) lub grupą spółgłoskową, w której ostatnią literą jest -m, -n (np. zeichnen, atmen, öffnen). Spójrzmy na poniższe przykłady:

ich arbeitete, öffnete
ja pracowałem, otwierałem

du arbeitetest, öffnetest
ty pracowałeś, otwierałeś

er/sie/es arbeitete, öffnete
on/ona/ono pracował, otwierał

wir arbeiteten, öffneten
my pracowaliśmy, otwieraliśmy

ihr arbeitetet, öffnetet
wy pracowaliście, otwieraliście

sie arbeiteten, öffneten
oni pracowali, otwierali