Niemiecki.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Aby nauczyć się niemieckiego czasu przeszłego - Präteritum (zwanego także Imperfekt), powinieneś już mieć opanowane:

- zastosowanie czasu Präteritum,
- różnice w zastosowaniu między Präteritum a innymi czasami przeszłymi w języku niemieckim,
- mieć ogólną wiedzę o trzech podstawowych formach czasownika.