Niemiecki.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Aby nauczyć się niemieckiego czasu Präsens, powinieneś już mieć opanowane:

- znajomość niemieckich zaimków osobowych (Personalpronomen),
- mieć ogólną wiedzę o niemieckich czasownikach regularnych i nieregularnych.