Niemiecki.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Aby nauczyć się niemieckiego czasu przeszłego - Perfekt, powinieneś już mieć opanowane:

- odmiana czasownika 'haben' oraz 'sein',
- zastosowanie czasu Perfekt,
- różnice w zastosowaniu między Perfekt a innymi czasami przeszłymi w języku niemieckim,
- znajomość III podstawowej formy czasownika - imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II).